wat bied ons?

(Uit die pen van ons Akademiese hoof)

Al die aktiwiteite by SPEELSPEEL Skool word sorgvuldig gekies om optimale ontwikkeling van ons kinders te bevorder. Die terapeutiese waarde van sang, musiek en dans en hoe dit breinontwikkeling positief beïnvloed, is reeds lankal bewys. Dit is ook belangrik dat genoeg sensoriese stimulasie plaasvind, asook groot, klein en fyn motoriese inskerping.

Reeds in die babastadium kan ons opgeleide personeel vasstel indien ‘n kindjie meer fisiese, emosionele, sosiale  of intellektuele aandag nodig het. Stappe kan dan voortydig geneem word om enige agterstande uit te wis. Konstante waarneming kan net plaasvind wanneer die klassies klein en intiem gehou word – die rede waarom ons klasse nooit groter as 15 kinders sal wees nie. Die babaklas word beperk tot net 6 kleintjies.

Ons is baie trots op die feit dat ons ook aandag gee om vroegtydig ‘n liefde vir die natuur te kweek by ons kinders. Daar is diere wat versorg moet word asook ‘n groentetuin waar die kinders hulle eie groente kweek en ook gedurende skooltyd eet. Hulle besef nie eers dat hulle op hierdie speel-speel manier ekologiese, ekonomiese en gesonde voeding lesse leer nie. Boonop het navorsing ook al bewys dat tuinmaak wonderlike genesing bied vir kinders wat getraumatiseerd is of sukkel met aggressie.

Veiligheid is een van ons grootste prioriteite:

 • Daar is ‘n voltydse, opgeleide sekuriteitswag vir toegangsbeheer en regulering van verkeer.
 • Die terrein is deeglik omhein en die swembad is heeltemal kinderbestand.
 • Ons speelgronde is ontwerp om ouderdom-spesifiek te wees en net kinders van dieselfde ouderdom word op dieselfde tyd toegelaat op die speelgronde.
 • Al ons personeel is gesertifiseer vir noodhulp.
 • Ons voldoen aan al die gesondheid- en veiligheidsvereistes en -regulasies.
 • Daar is behoorlike protokols in plek wat enige nood- of krisissituasie aanspreek.
 • Daar is te alle tye behoorlike toesig.

Die volgende is ‘n tipiese dag by SPEELSPEEL SKOOL en mag verskil na gelang van ouderdom:

Elke dag bestaan uit ‘n kombinaie van die volgende aktiwiteite:

Ontbyt

Samesang

Vryspel buite

Vryspel binne

Bybel, Temabespreking, Rympie, Persepsie

Skeppende kuns, Bak en Brou, Wetenskap ens.

Peuselhappie

Grootmotories / Fynmotories / Musiek

Slaaptyd

Middagete

Storietyd

Vrydae – tuinmaak en diereversorging

Kwartaalikse uitstappies / instappies word beplan. Die kostes word per uitstappie bereken en ouers ontvang inligting daaroor per e-pos.

 

BUITEMUURSE AKTIWITEITE:

Die volgende aktiwiteite is beskikbaar, maar nie ingesluit by die maandelikse fooi nie:

a) Vir kinders 3 tot 5 jaar:

 • Junior Jives
 • Swemlesse
 • Kinderkinetika
 • Tumbling Tigers (vanaf 2019)
 • YDP Dance
 • Junior Builder
 • A+ Students
 • EQ4kids (ingesluit)

b) Vir babas tot kinders (2 jaar):

 • Swemlesse
 • Kinderkinetika
 • Junior Jives (ingesluit)